Οικολογική Μελέτη Χώρου Εκμετάλλευσης Ίχθυκα – Ιχθυοκομική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο: Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος ΙΧΘΥΚΑ (οικότοποι, πανίδα, χλωρίδα) και προτάσεις οικολογικήες διαχείρισης ως προς την αλιευτική εκμετάλλευση.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έρευνα-μελέτη.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.
Σελ. 70
Συγγραφέας Περγαντής Φ.