Οδηγός του Πολίτη για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :οργανωμένο επεξηγηματικό έντυπο της νομοθεσίας με αξιόλογη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και περιπτώσεων

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Παπαζήση
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 308
Συγγραφέας Χλέπας Ν. & Ε. Μέρτζιου