Οδηγός Παρουσίασης Τύπων Οικοτόπων Λ-Θ Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Είδος Εντύπου Στον Φάκελο NERCO - Ν. Χλύκας και συνεργάτες Α.Ε.Μ. & ΟΙΚ Μελετητική Περ/ντος (2015) "Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας & πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 - Δ Φάση"Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης - συγκρότηση πρότασης προγράμματος μελλοντικής παρακολούθησης"
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας Ξυστράκης Φ., Πανίτσα Μ., Ηλιάδου Ε., Δημόπουλος Π.