Οδηγός Επισκέπτη Προστατευόμενης Περιοχής Λ-Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Περιεχόμενο: Συνοπτική παρουσίαση βιοτικού και αβιοτικού πςεριβάλλοντος και πολιτισμικού χώρου., Αξιολόγηση : Πολύ ελλιπές ως προς την καθοδήγηση του επισκέπτη στην περιοχή

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:06 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:06 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Λ/Θ Μεσολογγίου & ΥΠΕΧΩΔΕ
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλιαράκι.
Σελ. 16
Συγγραφέας Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Τοποθεσία Αιτωλικό