Οδηγία 92/43 ΕΟΚ 21.05.1992

Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2021, 18:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 18:13 (EET)