Ο μπλε Άτλαντας : Ποτάμια και Λίμνες της Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΑΠΘ, Εργαστήριο Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Είδος Εντύπου Δημοσίευση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΑΠΘ
Συγγραφέας Γιαννακοπούλου Στ., Λαφαζάνη Π., Μυρίδης Μ., Παπαδοπούλου Μ., Χριστοδούλου Α.