Νησιά και νησίδες ενδιαιτήματος στο "Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου -Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων": Χλωριδική ποικιλότητα -οικολογική αξία.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Βοτανικής Εταιρεία
Συγγραφέας Πανίτσα Μ., Ηλιάδου Ε., Χαλβατζή Κ., Κλάδης Γ., Δημόπουλος Π.