ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ από το Αντίρριο … ως τα Βαρδούσια

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Ολοκληρωμένη παρουσίαση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με πληθώρα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένο ποιοτικό κείμενο.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:31 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:06 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Ι.Β. Ρουσόπουλος
Είδος Εντύπου Φωτογραφικό άλμπουμ.
Συγγραφέας Ρουσόπουλος Ιωάννης
Τοποθεσία Ναύπακτος