Ν.2742 (ΦΕΚ.207Α'/07.10.1999) - Κεφάλαιο Ε

Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 14:39 (EET)