Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Γραφική παρουσίαση της ιστορίας και της παράδοσης των μύλων στην Ελλάδα με εκτενής βιβλιογραφικές αναφορές.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Ρούσκας Γ.
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 130
Συγγραφέας Ρούσκας Γ.
Τοποθεσία Αθήνα