Μεσολόγγι – Δύο κεφάλαια της Ιστορίας του

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Περί παιδείας και δικαιοσύνης κατά την τουρκοκρατία και επανάσταση, με αναφορά σε ιστορικά γεγονότα.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 75
Συγγραφέας Κανίνιας Σπ.
Τοποθεσία Μεσολόγγι