Μερικές παρατηρήσεις στις μεταβολές των φυσικών παραμέτρων στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Α Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Αγ. Κοσμάς ΙΩΚΑΕ. Σύλλογος Εργαζομένων
Συγγραφέας Σ. Μπαρμπετσέας και Δ. Γεωργόπουλος