Μελέτη, προστασία και αλιευτική αξιοποίηση της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
Συγγραφέας Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών. Σπ. Κλαουδάτος (υπεύθυνος προγράμματος)