Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Αλιευτικής Εκμετάλλευσης Λιμνοθαλασσών. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα DESCA, Μέτρο 12

Περιεχόμενο: Χαρακτηριστικά ελληνικών λιμνοθαλασσών, υποδομές, μέσα αλιείας, αλιευτική παραγωγή, απασχολούμενοι, περιβαλλοντική κατάσταση, θεσμικό καθεστώς, στρατηγική διαχείρισης.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση εκδ. Υπ. Γεωργίας, Δνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 150
Συγγραφέας ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία Κασβίκης