Μελέτη Χημικών Παραμέτρων του Παράκτιου Συστήματος Υγροτόπων Β. Πατραϊκού

Περιεχόμενο: Αποτελέσματα έρευνας χημικών παραμέτρων.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Είδος Εντύπου Άδημοσίευτη μελέτη.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Παν. Αθηνών τμ. Χημείας
Συγγραφέας Σκούλλος Μ.Ι. & Μ. Δασενάκης
Τοποθεσία Αθήνα