Μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας νερών απο την λειτουργία των αντλιοστασίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:36 (EET)
Δημιουργήθηκε 15 Ιανούαριος, 2021, 11:18 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ν.Α Αιτ/νιας, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συγγραφέας Φωτεινοπούλου Ε., Παπαγιάννης Ι.