Μελέτη Αντιμετώπισης Προβληματων Ποιότητας Νερών από τη Λειτουργία των Αντλιοστάσιων (ΥΕ 16)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Αντίτυπα 2
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Για τη Ν.Α. Αιτ/νιας, Δνση τεχνικών υπηρεσιών
Συγγραφέας Φωτοπουλου Ε., Παπαγιαννης Ι.
Τοποθεσία Αθήνα