Μελέτη ανθρωπογενούς παρέμβασης σε "Natura" με φωτογραμμετρία, τηλεσκόπηση & GIS-Δέλτα Αχελώου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:45 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:45 (EET)
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΜΠ
Συγγραφέας Παπανικολάου-Παναγέα, Θεοφανία Ι.