Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιμνών (φυσικών και τεχνητών), αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαϊας. ΦΑΣΗ Α - Τελική Έκθεση

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:45 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:45 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εθνικό Κέντρο Θαλασσιων Ερευνών Ινστιτούτο εσωτερικών Υδάτων
Είδος Εντύπου Τελική Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπουργείο Γεωργίας Δ/ΣΗ Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων