Μαζική μεταφορά της αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Μεσολόγγι Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Α. Βασιλείου, Ε. Μιχαλούδη, Δ.Χ. Μπόμπορη και Π.Σ. Οικονομίδης