Μαθηµατική προσοµοίωση υπόγειου υδροφορέα περιοχής Αχελώου- Λυσιµαχείας- Τριχωνίδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ∆ιεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων¨, ΕΜΠ
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΜΠ
Συγγραφέας Αλίκη ∆. Κύρκου