Λεσίνι-Δημοτσέλιος

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Πλήρης ιστορική αναφορά στο Λεσίνι με έμφαση στη δράση του οπλαρχηγού.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Κοινότητα Λεσινίου
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 133
Συγγραφέας Μιτάκης Δ.
Τοποθεσία Πάτρα