ΚΥΑ 4149/85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)

Μέτρα διαχείρισης άγριας ορνιθοπανίδας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2021, 17:59 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 17:57 (EET)