Καθορισμός βιοτόπων με μεθόδους αριθμητικής ταξινόμησης στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Α Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Συγγραφέας Φ. Μπουργουτζάνη