Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκάνων Απορροής Ποταμών των Υ.Δ. Θεσσαλίας, Ηπείρου & Δ. Στερεάς Ελλάδας, Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007 - Αρ. Εργου: 2010ΣΕ07580000-Παραδοτέο:Καθορισμός Περιβ. στόχων, συμπεριλαμβανωμένων των "εξαιρέσεων' απο την επίτευξη των στόχων- Υδατικό Διαμέρισμα Δυτ. Στερεάς Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΚΑ
Σελ. 228
Συγγραφέας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δ. Στ. Ελλάδας