Ηλικία, αύξηση και θνησιμότητα του Rutilus ylikiensis (Stephanidis , 1939) (Pisces: Cyprinidae) στη λίμνη Λυσιμαχία (Δυτ. Ελλάδα)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Μεσολόγγι Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ι. Λεονάρδος, Α. Κοκκινίδου, Δ. Μουρλούκου και Δ. Καρακυριάκος