Η βλάστηση και οι οικότοποι των νησίδων του συμπλέγματος των Εχινάδων (Ιόνιο πέλαγος).

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:36 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:36 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές».
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Οικολογική Εταιρεία -Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία -Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.
Συγγραφέας Ηλιάδου, Ε., Δημόπουλος, Π., Πανίτσα, Μ.