Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον-Καθήκοντα και Δικαιώματα του Πολίτη

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :μερικώς σε διαχρονική ισχύ και μερικως ξεπερασμένο λόγω σημαντικών εξελίξεων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Επιτροπή των ΕυρωπαΙκών Κοινοτήτων Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλιαράκι.
Σελ. 31
Συγγραφέας Κάλλια Α – Αντωνίου
Τοποθεσία Αθήνα