Η οδηγία των Οικοτόπων 92-43-ΕΟΚ & το Δίκτυο NATURA 2000

Αξιολόγηση : Περιεκτική και εύληπτη πληροφόρηση περί του δικτύου Φύση-2000 (νομοθεσία , τρόπος εφαρμογής στην Ευρώπη και την Ελλάδα και συσχέτιση με ανθρώπινες δραστηριότητες). Χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών φωτογραφιών.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:58 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:58 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Γεν. Δνση Περ/ντος, Δνση Περ/κου Σχεδιασμού, Τμ. Διαχείρισης Φυς. Περ/ντος
Είδος Εντύπου Έγχρωμο πληροφοριακό βιβλιαράκι
Σελ. 24
Συγγραφέας ΥΠΕΧΩΔΕ