Η Μεσογειακή Στρατηγική για τους Υγροτόπους

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Περιεκτική παρουσίαση των συμπερασμάτων σχετικού συνεδρίου και της καταληκτικής διακήρυξης.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλίο.
Σελ. 48
Συγγραφέας MEDWet
Τοποθεσία Αθήνα