Η Μαύρη Οικολογική Βίβλος των Ελληνικών Οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Αναλυτική και διεξοδική παρουσίαση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων ανά νομό και επιμέρους περιοχές όλης της Ελλάδας κατά την περίοδο 1995.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ελλ. Κέντρο οικολογίας
Είδος Εντύπου Ένχρωμο βιβλιαράκι
Σελ. 240
Συγγραφέας Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Ελληνικό Κέντρο Οικολογίας,
Τοποθεσία Αθήνα