Η Ευξεινική λεκάνη του Αιτωλικού σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 15 Ιανούαριος, 2021, 11:53 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:36 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ Θεόφραστος
Είδος Εντύπου Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Συγγραφέας Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος