Η Μπράνα των Πρεσπών, στην Λεκάνη των Πρεσπών, Βορειοδυτική Ελλάδα

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:02 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:02 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Tour du Valat
Σελ. 79
Συγγραφέας Κατσαδωράκης Γ., Μαλακού Μ. & A.J. Crivelli