Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αχελώου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Συγγραφέας Λυκούδη, Ευδοξία