Φυσικοχημικές Αρχές & Εφαρμογές στην Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Τυπογραφείο Παν/μιο Ιωαννίνων
Σελ. 243
Συγγραφέας Δεληγιαννάκης Ι.
Τοποθεσία Αγρίνιο