Φυσικό Περιβάλλον, Φορείς Διαχείρισης, Δημόσια Διοίκηση

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 12:35 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 12:35 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Πρακτικά 20ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Συγγραφέας ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Τοποθεσία Σερρες