Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους-User’s guide

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Οδηγός σχετικά με τις υφιστάμενες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην προώθηση τηου εθελοντισμού και σχετικά με τους τρόπους κατάστρωσης, ανάπτυξης και διεξαγω

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 39