Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης - Οδηγός για τον Επισκέπτη και τον Ερευνητή

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Αντίτυπα 2
Είδος Εντύπου Έγχρωμος οδηγός στα ελληνικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΚΑ
Σελ. 113
Συγγραφέας Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης