Εθνική Στρατηγική για του Υγροτοπικούς Πόρους

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Αναλυτική παρουσίαση αναφορά στα βασικά ζητήματα των υγροτοπικών πόρων (αξίες, προβλήματα, νομικό πλαίσιο) προς βασικές διαχειριστικές προσεγγίσεις και εφαρμ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΧΩΔΕ
Σελ. 70
Συγγραφέας ΥΠΕΧΩΔΕ, Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυς. Περιβ/ντος