Επίδραση των δυστροφικών κρίσεων στις βιοκοινωνίες της λιμνοθάλασσας Παπά, Αράξου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:32 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:32 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Διαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών" 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Υπουργείου Γεωργίας
Συγγραφέας Σ. Ρεϊζοπούλου, Θ. Ζούλιας και Κ. Πάγκου