Επίδραση ορισμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην αναπαραγωγή του Aphanius fasciatus(Nardo, 1827) στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:32 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:32 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Συγγραφέας Ιωάννης Λεονάρδος, Απόστολος Σίνης και Αγγελική Κοκκινίδου