Έντυπο Παρακολούθηση Θαλάσσιας χελώνας Kαρέτα (Caretta caretta), Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) και Βίδρας (Lutra lutra) στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων

Έντυπο Παρακολούθηση Θαλάσσιας χελώνας Kαρέτα (Caretta caretta), Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) και Βίδρας (Lutra lutra) στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 14 Ιούνιος, 2024, 22:16 (EEST)
Δημιουργήθηκε 15 Οκτώβριος, 2021, 11:23 (EEST)
Πλαίσιο Πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων ΠΕ 1.1.3