Ενδιαιτήματα - νησιά: το παράδειγμα της προστατευόμενης περιοχής των στενών Κλεισούρας, Ν. Αιτ-νιας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:26 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Κωνσταντίνα Χαλβαντζή