Ένα ποιοτικό περιβάλλον. Πως συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παράθεση βασικών αρχών και βασικών προσεγγίσεων στην εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ποιότητας μέσα από συνοπτικά περιεκτικά κείμενα.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Σειρά : Η Ευρώπη σε εξέλιξη, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλιαράκι.
Σελ. ~206
Συγγραφέας Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σχόλιο 16,2cmx22,9cm