Ελληνικοί Υγρότοποι-Μεσολόγγι

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας
Είδος Εντύπου Αντίγραφο - απόσπασμα από βιβλίο
Σελ. 25
Συγγραφέας Φ. Περγαντής
Τοποθεσία Αθήνα