Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού και περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :κριτική ανάλυση του έργου της εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη φύση και την άγρια ζωή. .

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. ΓΕΩΤΕΕ
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έντυπη μελέτη.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΓΕΩΤΕΕ
Συγγραφέας ΓΕΩΤΕΕ
Τοποθεσία Καρδίτσα