Εκτροπή Ποταμού Εύηνου για την Υδροδότηση του Λεκαν. Αττικής – Επιπτώσεις & Εναλλακτικές Λύσεις

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :κριτική ανάλυση του έργου της εκτροπής του Ευήνου στην Αττική.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έντυπη μελέτη.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΟΕ
Συγγραφέας Βασιλάκης Κ. & Δ. Μπούσμπουρας
Τοποθεσία Αθήνα