Εκτροπή Αχελώου – Συνολική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Παράρτημα Β’ Μελέτη Γεωτεχνικών & Γεωργοοικονομικών Χαρακτηριστικών

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Εδική αναφορά στα γεωτεχνικά και γεωργοοικονομικά στοιχεία του έργου με εναλλακτικά σενάρια. Αναλυτικοί υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΧΩΔΕ
Σελ. 200
Συγγραφέας Ε.Υ.Δ.Ε ΑΧΕΛΩΟΥ – Βακάκης Φ. & Συνεργ.
Τοποθεσία Αθήνα