Εκτροφή ιχθυδίων χελιού (Anguilla anguilla) που συλλέχτηκαν σε ποτάμια της δυτικής Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ι. Κλαδάς, Π. Κασπίρης, Σ. Ζόμπολα, Α. Σαμαρά και Κ. Κουτσικόπουλος