Εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη λίμνη Τριχωνίδα. Πιθανές επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Ιδρυματικό Αποθετήριο
Είδος Εντύπου Mεταπτυχιακή εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συγγραφέας Ρίζος, Νίκος